Logo Manitouמאניטו הצרפתייה מסכמת שנת 2012 מוצלחת עם עליה כללית של כ-12% בנתוני המכירות ביחס לשנת 2011; סך המכירות הסתכמו ב-1.26 מיליארד יורו בהשוואה למחזור מכירות של 1.13 מיליארד יורו ב-2011. גם ירידה של 1% במחזור המכירות ברבעון האחרון של 2012 לעומת התקופה המקבילה ב-2011 לא הורסים את החגיגה, שכאמור מראה שורה תחתונה חיובית.
ז'אן-כריסטוף ג'ירו, נשיא ויו"ר מאניטו, עושה כנראה עבודה לא רעה שכן במאניטו מציינים כי בכל שלושת החטיבות העיקריות בהן עוסקת החברה נראה גידול במכירות; במחלקת מלגזות ומערכות ההרמה לשטח עלה המחזור בכ-8% ביחס ל-2011, עם מכירות של כמעט 857 מיליון יורו; מחלקת הציוד והמיכון התעשייתי הראה גידול של כ-11% ורשם הכנסות של כ-163 מיליון יורו ב-2012 ושיא הצמיחה נרשמה במחלקת המיכון הקומפקטי עם נתון מרשים של 30% – קרי: הכנסות ממכירות של למעלה מ-245 מיליון יורו.מאניטו MLT 840