MX מרחיבה את היצע המעמיסים הקדמיים

מעמיס קדמי MX מסדרה U300 יצרנית המעמיסים הקדמיים הצרפתייה MX תחשוף לקראת סוף החודש (ינואר 2014) צמד מעמיסים קדמיים חדשים שיצטרפו להיצע בסדרה U300 שלה; מדובר ב-U303 וב-U304 המיועדים להתחבר לטרקטורים קומפקטיים עם הספק הנע מ-35 עד 65 כ"ס. מדובר בהרחבת ההיצע בתחום הקומפקטי-בינוני של החברה, המציעה כיום מסה"כ 26 מעמיסים קדמיים שונים המחולקים לחמש קבוצות והמיועדים לטרקטורים מ-35 ועד 150 כ"ס. מעמיס קדמי MX מסדרה U300
המעמיסים החדשים כוללים את מערכת ה-Fitlock2+ של היצרנית כסטנדרט המיועדת לריתום וניתוק מהירים של הכף, חובק החבילות, המזלג וכיו"ב הציוד המגוון המוצע על ידי MX לחיבור. המערכת כוללת נעילת ביטחון כפולה הניתנת לפיקוח מעמדת המפעיל בטרקטור. מעמיס קדמי MX מסדרה U300
שני המעמיסים הקדמיים החדשים מציעים יכולת הרמה מרבית של 3.50 מ' וכושר הרמה מרבי של 1,400 ק"ג. ההבדל העיקרי ביניהם הוא מערכת איזון עצמית המוצעת ב-U304 ושאינה קיימת ב-U303.

לפנייה ליבואנית המעמיסים הקדמיים מתוצרת MX לארץ, לחצו כאן