, ,

CNH מתרחב בטורקיה

קייס Quantum 85C המיוצר בטורקיה האם נראה יותר טרקטורים של קייס וניו הולנד שיגיעו אלינו בעתיד מטורקיה? לפחות תיאורטית – זה בהחלט יכול היה לקרות.
דובר קונצרן CNH – קייס-ניו-הולנד בבעלות פיאט – מודיע על הרחבת הייצור בטורקיה באמצעות הקמת מפעל ייצור ענק חדש. המיזם המשותף נקרא TürkTraktör והוא נעשה יחד עם חברת Koc Holding שכבר מפעילה מפעל ייצור בטורקיה המייצר טרקטורים תחת שמות המותג ניו הולנד וקייס, עבור השוק המקומי ועבור שווקים נוספים.
המפעל החדש הוא בשטח 220 דונם – מתוכם 68 דונם מקורים – ויאפשר הרחבת פעילות הייצור לכדי 50,000 טרקטורים בשנה (בשני המפעלים). גם כאן מדובר בייצור עבור השוק המקומי ועבור שווקים נוספים במקביל. "אנו מייצאים ל-130 מדינות סביב לעולם" אמר בטקס הפתיחה מוסטפה קוק, יו"ר Koc Holding. "הודות להשקעה חדשה זו נוכל להגדיל משמעותית לא רק את ייצור הטרקטורים, אלא גם ייצור מנועים, סרנים ותיבות הילוכים שיורכבו כאן, בטורקיה". ניו הולנד Junior TT50J המיוצר בטורקיה
אז מה לגבי ייבוא של טרקטורים "טורקיים" מבית CNH לארץ? מחברת נ. פלדמן, יבואנית קייס וניו הולנד לארץ נמסר לנו כי בשלב זה לא מתוכנן ייבוא של טרקטורים מטורקיה לארץ. "הגיוון של היצרן הזה הוא אינסופי ואנחנו משתדלים להתמקד בשוק שבו אנחנו מספר 1 – שוק המטעים", אומר לנו בהקשר זה ירון שיפמן, מנהל המכירות בחברה.