Kubota MX5800
קובוטה משיקה בארה"ב 3 טרקטורים רב תכליתיים חדשים המצטרפים לסדרה MX העדכנית. הבסיסי והחלש מבין השלושה הוא ה-MX4800 המצויד במנוע קובוטה עדכני (עומד בתקני Tier 4, וכך גם יתר הדגמים החדשים) המייצר 49.3 כ"ס. ה-MX5200 החדש מוצע אף הוא עם מנוע מתוצרת קובוטה, אך כאן ההספק עומד על 54.7 כ"ס. החזק מבין הדגמים החדשים הוא ה-MX5800 שמנועו (אף הוא קובוטה) מציע 61.4 כ"ס. כל המנועים הם 4-צילינדריים בנפח 2.4 ליטר, כאשר ב-MX4800 המנוע הוא אטמוספרי (ללא דחיסת אוויר) ובשני הדגמים החזקים יותר – מוגדש טורבו. כל הדגמים החדשים מוצעים עם תיבה הידרוסטאטית עם 3 מהירויות, כאשר ב-MX5800 זו האופציה היחידה, ובכך הוא הופך לטרקטור הרב תכליתי כפול ההנעה החזק והגדול מסוגו המצויד בשיטת העברת כוח כזו, לטענת קובוטה.
Kubota MX5800
קובוטה MX4800 ו-MX5200 מוצעים בנוסף לאופציה ההידרוסטאטית גם עם תיבת הילוכים ידנית בתצורת 8F/8R לבחירה. שני דגמים אלו מוצעים הן בהינע 2×4 והן בהינע 4×4; החזק בהיצע – ה-MX5800 – מוצע רק עם הנעה כפולה. בכל שלושת הדגמים כושר ההרמה המרבי בקצה הזרועות זהה, ועומד על 1,050 ק"ג. משקל הטרקטורים נע מ-1,574 עד 1,694 ק"ג, תלוי בדגם ובאבזור.
Kubota MX5200
בקובוטה מייעדים טרקטורים אלו כאמור לשמש ככלים רב תכליתיים, קרי: טרקטור רב משימתי במשקים וחוות בינוניות וקטנות, כמעמיס (דגמים אלו תוכננו במיוחד לשאת מעמיס קדמי או אחורי – כבמחפרון), ככלי שירות מוניציפאלי, טרקטור למשתלות, בשירות גננים וכיו"ב. לפניה ליבואנית קובוטה לארץ, לחצו כאן