VineRobot
ה-VineRobot הנו פרויקט הממומן על ידי האיחוד האירופאי, והמבוצע על ידי קבוצת מדענים, חוקרים ומומחים ממספר אוניברסיטאות מספרד, צרפת, איטליה ומגרמניה. מדובר בפיתוח רובוט מיוחד עבור ענף הכרמים האמור לחסוך הרבה שעות עבודה סיזיפית וזמן יקר שעד כה בוצעו על ידי חקלאים, ובנוסף לבצע משימות דומות ביעילות ורמת דיוק גבוהים יותר. הרובוט המיועד – הצילומים כאן הם של אבטיפוס ראשון – נמצא בשלבים מתקדמים לקראת מוצר מוגמר; אבטיפוס ראשון כבר פועל והוא מתוכנת לנוע עצמאית בין שורות הגפנים ללא הפסקה, כאשר צירוף של מערכת חיישנים, מפה וחיבור למערכת ניווט לוויני תאפשר לו כיסוי כל הכרם.
איור של ה-VineRobot כמוצר מוגמר
הרובוט המונע בחשמל מקבל את האנרגיה להפעלתו באמצעות תאים פוטו-וולטאיים. ברובוט האמור מותקנות מערכות חישה וניתור מתקדמות הכוללות חיישני כלורופיל, חיישני אינפרא אדום ומערכות מתקדמות נוספות האוספות מידע רב מהכרם ומהגפנים, הכולל לחות הקרקע, מצב והרכב עלי הצמח, מצב דחיסות ומבנה אשכולות הענבים (להבנת מועד ההבשלה הרצוי המדויק), מליחות, חומציות ועוד. המידע משודר ללווין, וממנו באמצעות תוכנה מתאימה אל מכשיר הטלפון, ה'טאבלט' או המחשב.
ה-VineRobot בעת ניסויים בספרד
מפתחי ה-VineRobot טוענים כי לכשיגיע לייצור מסחרי תהיה רכישתו והפעלתו זולה כמובן בהשוואה לביצוע אותן המשימות על ידי בני אדם, אך גם זולה בהשוואה לעלות כלי טייס בלתי מאויש שיבצע אותן המשימות. עוד מודגש כי הרובוט החקלאי העתידי יוכל לבצע משימות ותפקידים נוספים בחקלאות, עם גידולים אחרים הדורשים פעולות ניידות דומות, מן הסתם עם חיישנים אחרים, המותאמים ללקיחת פרמטרים שונים. ה-VineRobot אמור להבשיל לכדי ייצור סדרתי בסוף 2016.