Case New Orchard Cab
כיום רוב רובם של הטרקטורים המיועדים לעבוד בכרמים או במטעים פותחו לשם כך במקור; מדובר בואריאציות פחוסות, מונמכות ומוצרות לעיתים של טרקטורים קומפקטיים-בינוניים, המוצעות עם תא מפעיל סגור או פתוח, כאשר ברור כי את רוב חייהם יעבירו במעבר בין שורות הגפנים או עצי הפרי תוך קלטור, תיחוח, ריסוס וכיו"ב.
Case New Orchard Cab
בעקבות דרישה גוברת מצד חקלאים העוסקים בגידול פירות במטעים וכרמים בארה"ב, מציעה היצרנית האדומה מעתה תא מפעיל סגור שתוכנן במיוחד למשימות כאלו, המותאם לדגמי סדרת הטרקטורים פארמל (Farmall). אלו האחרונים אינם מיועדים במקור לעבודה במטעים, אך הקבינה החדשה הופכת אותם למותאמים לייעודם החדש הודות לפרופיל הנמוך שלה, המרווח הנדיב בפנים ותכנון השמשות המאפשר מבט סביב – כך בקייס.
בהתקנה על אחד מגרסאות הפארמל העדכניות של קייס (הן דגמי ה-Tier 4A והן דגמי ה-Tier 4B) מתקבל טרקטור בגובה כולל של 211 ס"מ בלבד, והודות להיעדר כל בליטה מחוץ לתא המפעיל – החלונות מושקעים בדופן התא – וקשתות ייעודיות המסיתות את הענפים מעל ולצידי הטרקטור, הוא מיועד לעבוד בין עצים צפופים, כל זמן שרוחב הטרקטור לא מפריע למעבר.
הקבינה מוצעת עם מערכת השוואת לחצים ושתי דלתות כניסה רחבות. בשלב זה קבינה זו אינה משווקת מחוץ לגבולות ארה"ב.
Case New Orchard Cab