TORO Dingo TX 1000

TORO Dingo TX 1000

יצרנית ציוד הגינון האמריקאית Toro משיקה מיני מעמיס זחלי זעיר המיועד לעבודה במקומות צרים במיוחד, בשם Dingo TX 1000. הכלי הקומפקטי הוא באורך של 208 ס"מ, גובה של 135 ס"מ, ברוחב של 86 ס"מ בלבד והוא נע על זחלי גומי שרוחבם 15 ס"מ. הטורו Dingo TX 1000 מופעל על ידי מפעיל העומד על מדרס ייעודי בחלקו האחורי של המיני מעמיס והוא מסוגל לנוע עד למהירות מרבית של 7.6 קמ"ש.

שירות חינם: איזה מיני מעמיס מתאים לכם? לחצו על התמונה!

שירות חינם: איזה מיני מעמיס מתאים לכם? לחצו על התמונה!

המנוע הוא דיזל מתוצרת קובוטה המציע כאן 24 כ"ס. לטורו Dingo TX 1000 כושר הרמה מרבי בכף של 454 ק"ג וקיבולת עומס רכינה מרבית של 1,184 ק"ג – כאשר נתון זה הוא גם המשקל העצמי של המיני מעמיס הזחלי.

TORO Dingo TX 1000

TORO Dingo TX 1000

הודות לממדיו הצרים, ההינע באמצעות זחלים, יכולת ההרמה המרבית בכף וגובה ההרמה המרבי (206 ס"מ בציר הכף/מזלג) מתאים הטורו Dingo TX 1000 החדש למגוון יישומים בענפי החקלאות השונים. הכלי מותאם לפינוי ברפתות, העמסות חציר, העמסות או פריקת משטחים עם מטען אל ומהנגרר/ארגז הרכב וכיו"ב, עבודות הובלת מטען במשתלות, הנחת סלעים במשימות פיתוח וגינון, הרמת שקי דשן/זרעים ועוד. מהירות הנסיעה המרבית – 7.6 קמ"ש כאמור – מוסיפה לזריזות וליעילות בשימוש הכלי.

TORO Dingo TX 1000

TORO Dingo TX 1000