Kuhn Profile Plus
,

מערבלי מזון חדשים מ-Kuhn

Kuhn Profile Plus

Kuhn Profile Plus

קוהן הצרפתייה (Kuhn) משיקה סדרת מערבלי מזון חדשה לרפתות ודירים קטנים/בינוניים תחת השם Kuhn Profile Plus. מדובר בעגלות עם 2 'חלזונות' אנכיים ו-2 תאים המוצעות ב-4 דגמים שונים, בטווחי נפח של 15-20 מ"ק והמיועדות להיגרר על ידי טרקטורים בעלי הספק מינימאלי של 80-95 כ"ס.

 

אלו הדגמים החדשים ועיקר המפרט:
Kuhn Profile Plus 1570: נפח 15 מ"ק, גובה כולל 283 ס"מ, רוחב כולל 242 ס"מ, הספק מינימאלי של טרקטור גורר: 80 כ"ס, מיועד להאבסת עד 110 פרות חולבות בסבב אחד. מחיר באנגליה: כ-41,000 ליש"ט
Kuhn Profile Plus 1670: נפח 16 מ"ק, גובה כולל 283 ס"מ, רוחב כולל 242 ס"מ, הספק מינימאלי של טרקטור גורר: 85 כ"ס, מיועד להאבסת עד 120 פרות חולבות בסבב אחד. מחיר (באנגליה): כ-41,550 ליש"ט
Kuhn Profile Plus 1870: נפח 18 מ"ק, גובה כולל 299 ס"מ, רוחב כולל 244 ס"מ, הספק מינימאלי של טרקטור גורר: 90 כ"ס, מיועד להאבסת עד 140 פרות חולבות בסבב אחד. מחיר (באנגליה): כ-42,500 ליש"ט
Kuhn Profile Plus 2070: נפח 20 מ"ק, גובה כולל 319 ס"מ, רוחב כולל 244 ס"מ, הספק מינימאלי של טרקטור גורר: 95 כ"ס, מיועד להאבסת עד 150 פרות חולבות בסבב אחד. מחיר (באנגליה): כ-43,700 ליש"ט

Kuhn Profile Plus

Kuhn Profile Plus

בקוהן מדגישים כי דגש רב הושם בעת התכנון על ממד הרוחב, שאינו מגיע בדגמי הסדרה החדשה ל-250 ס"מ, במטרה להפוך עגלות חדשות אלו לרלוונטיות ומתאימות למגוון רחב של רפתות ודירים, חדשים וישנים יותר. האפשרות לכוון את זווית הלהבים על 'חלזונות' הערבול מייעדת סדרת מפזרי מזון אלו למגוון רחב של תחמיץ, חציר וקש כמו גם לעבודה עם חומר שלא קוצץ דיו. אותו הדין עם ממד הגובה, שעומד בשני הדגמים הקומפקטיים יותר על 283 ס"מ בלבד ובשני הדגמים הגדולים יותר על 299 ו-319 ס"מ.
מערבלי המזון החדשים מיועדים גם לפיזור מצע לבע"ח עם התאמות קלות לביצוע של משפך המערבל, הן בגובה והן בעוצמה, כאשר ניתן לפזר מזון משני צידי העגלה.

Kuhn Profile Plus

Kuhn Profile Plus

האבזור הסטנדרטי כולל מערכת שקילה אינטגראלית אלקטרונית וברשימת האבזור האופציונאלי מצאנו טורבינת פיזור מצע המאפשרת פיזור עד למרחק 18 מטרים. אנשי קוהן טוענים כי הספיקה המרבית לפיזור מצע עומד על 600 ק"ג ב-4.5 דקות.
לקבלת פרטים מיבואנית קוהן לארץ, לחצו כאן