Bobcat 40-inch FMR flail mower attachment
,

ריסוק גזם עם בובקט

בובקט (Bobcat) חושפת והחלה לשווק מרסקת גזם ברוחב 40" (כ-102 ס"מ) המיועדת להתקנה בקצה זרוע מיני-מחפר; יחידת המרסקת מיועדת להתחבר למיני מחפרים בובקט E63, בובקט E80 ובובקט E85 במשקלי עבודה של 6.3, 8.0 ו-8.5 טון, בהתאמה. בבוקט מציעים מתאמים מיוחדים להתאמה למיני מחפרים נוספים של היצרנית.

Bobcat 40-inch FMR flail mower attachment

מרסקת גזם בובקט המתחברת למיני מחפר


המרסקת מכונה FMR והיא מתיימרת להציע יכולות גבוהות בכל סוג עבודה, הודות למבנה מאסיבי וקשוח והינע הידראולי. למרסקת 36 להבים משולשים והיא מכוונת לרסק עד לעומק 4" (כ-10 ס"מ) מתחת לקו גוף המרסקת. רוחב העבודה הוא 40" (קצת יותר ממטר) ורוחב המרסקת ברוטו הוא כ-153 ס"מ. החיבור לזרוע מיני מחפר מאפשר עבודה בשיפועים ומדרונות, כהכנה לעבודות תשתית, צנרת או תחזוקה, כתוספת למיני מחפר העובד במשתלה או במשק, לריסוק גזם גס וצפוף והכל בתנאי קרקע מגוונים, בכלל זה משובשים ו/או לא יציבים.
בבובקט מציינים כי המרסקת שוקלת כ-400 ק"ג וניתן להפעילה בשני הכיוונים, קרי: עם החלפת כיוון הזרימה ההידראולית משתנה כיוון סיבוב הלהבים, כך שקל לבצע ניקוי עצמי, לצאת ממצבים של הסתבכות או תקיעה ולבחור בכיוון הסיבוב הרצוי בהתאם לתנאי וסוג העבודה. המרסקת מחוברת לקצה זרוע המיני מחפר יחד עם משככי גומי מאסיביים, במטרה למזער את הוויברציות ורמות הרעש.
חיפויי הפלדה של המרסקת מבטיחים למנוע פגיעה במחפר או במנגנון החיבור של המרסקת, וכמובן גם בסובבים. בנוסף מוצעות שרשראות המחוברות בצפיפות בשני צידי המרסקת, למנוע העפת חומר תוך סיכון הסביבה. עוד בענייני בטיחות מוצעת מערכת בלימה אוטומטית העוצרת כל תנועת להבים תוך 7 שניות לכל היותר, כאשר המערכת ההידראולית חדלה לפעול.
לקבלת פרטים נוספים מיבואנית בובקט לארץ, לחצו כאן