Cattle Watch
, ,

לראשונה בארץ: פיקוח והגנה מתקדמים לבקר (וידאו)

Cattle Watch

Cattle Watch

חברת cattle-watch מפעילה השבוע לראשונה מערכת ניטור ומעקב ייחודית אחר עדר בקר בישראל. מדובר במערכת המאפשרת מעקב, קבלת מידע שוטף ומידי, פיקוח וניטור של בקר במרעה (כמו גם כבשים ועיזים), במטרה להגדיל את מספר העגלים הנולדים בעדר בקר לבשר ב-20% תוך חיסכון של 20% בעלויות התפעול של העדר, כפי שמבטיחים מפתחי המערכת. הלקוח הראשון הוא קיבוץ מרום גולן בו מופעלת המערכת על כמה מאות ראשי בקר.
המערכת אמורה לנטר כל 4 דקות מידע על כל פרה בעדר, מצבה הבריאותי, מספר הפרות במרעה, מצבה הפיסיולוגי (מיוחמת, מורבעת, לקראת המלטה, במצב אכילה, במצב מנוחה) – וכמו כן – התראה על ניסיונות גניבה וטריפה הנשלחים בזמן אמת לסלולארי של החקלאי. כל זאת יחד עם ניטור פעילות הפרים.

Cattle Watch

סכימה אודות פעולת מערכת ה-Cattle Watch

מערכת ה-cattle-watch כוללת שתי פונקציות משמעותיות נוספות הנכללות במערכת, המהוות חלק ממערך הבקרה והמעקב המקיף שלה. הראשון הוא רחפן המשולב בה, הניתן להפעלה באמצעות הטלפון הסלולרי או מהמחשב. הרחפן פועל עצמאית ומרחף בין נקודות אותן הגדיר הבוקר תוך העברת צילום וידאו של העדר בשידור חי. הרחפן מתוכנן לנחות באופן אוטומטי בנקודה אותה הגדיר הבוקר במערכת.
פונקציה נוספת מכונה "מוצא פרה אבודה" והיא מאפשרת לאתר פרה שאיבדה את העדר ולכוון את הבוקר על הקרקע עד אליה, בדומה לעיקרון שאנו מכירים ממערכת הניווט Waze.

Cattle Watch

Cattle Watch

מערכת ה-cattle-watch מתבססת על פרוצדורות מתמטיות המבוססות על בינה מלאכותית (Artificial Intelligence), לימוד מעמיק (Deep Learning) וטיפול מתוחכם במסדי נתונים עצומים בהיקפם, בטכנולוגיה המכונה Mass Data. המערכת מתבססת עוד על כיסוי סלולארי (היכן שקיים) וגם על 66 לוויינים המקיפים את העולם, כך שהיא ישימה בכל נקודה על פני כדור הארץ, טוענים מפתחיה.
כאמור, בימים אלו נכנסת המערכת לראשונה בארץ ל'פעילות מבצעית', בעדר הבקר של מרום גולן. במהלך חודש מאי תוכנס לפעילות מערכת נוספת בצפון כאשר מיד לאחריה תוכנס מערכת נוספת לפעילות – הפעם בדרום הארץ, בדיר כבשים, במטרה עיקרית למנוע גניבות.
המערכת היא פרי יוזמתה של דר' מרים קודיש ארבל מבאר שבע שיזמה פתוח מערכת שתעצור את מכת גניבות בעלי החיים בדרום. כיו"ר החברה משמש אהוד סאסי, אשר יחד עם חברת כי"ל, קיבוץ מגן ונוספים גם השקיע בה. לפניה לחברת cattle-watch לקבלת מידע נוסף, לחצו כאן