שברולט סילבראדו 2017
,

שברולט סילבראדו החדש

שברולט סילבראדו 2017

שברולט סילבראדו 2017

הטנדר הגדול וחביב החקלאים בצפון אמריקה כמו גם אצלנו מוצע עם חידושים ושיפורים משמעותיים לשנת 2017; שברולט חושפת פרטים ותמונות ראשונות של הסילבראדו החדש במהדורת 2017 כאשר הכותרת הראשית היא מערכת יניקת האוויר החדשה לצינון המנוע המבטיחה קירור יעיל גם במצבי קיצון. בכך מובטח שיפור ביכולות הטנדר הגדול בעבודה קשה. על פי שברולט מתיימר הסילבראדו החדש להפוך לקשוח שבין הטנדרים הכבדים, עם יכולת תפקוד בכל תנאי, כיאה לרכב שנועד לעבוד קשה.
הכונס הגדול השקוע בחופת המנוע הוא הרמז הבולט ביותר, תרתי משמע, לחדשות המסתתרות תחת החופה המאסיבית; הוא מתיימר להזרים 60% מסך האוויר לקירור המנוע כאשר 40% הנותרים מגיעים מכונסים נוספים בחזית ובתוך הסבכה הקדמית. בשברולט טוענים כי בתכנון מערכת יניקת האוויר החדשה נלקח בחשבון תסריט קיצוני על פיו שגם אם ייסתם הכונס הראשי שבתוך חופת המנוע לחלוטין – עדיין יספקו ייתרת פתחי האוורור בחזית יכולת מספקת לספק את הצינון הדרוש למנוע.

שברולט סילבראדו 2017

שברולט סילבראדו 2017

החידוש העיקרי במערכת יניקת האוויר החדשה מתייחס ליכולת להוציא לחות מאוויר הנדחס סביב למנוע ואל תוך המצנן, אודותיו לא נמסרו פרטים טכניים, אך מדובר במנגנון שעל פניו אמור לייעל משמעותית את יכולת הצינון של המנוע, ולמנוע כניסת לחות מיותרת ומזיקה למערכת. עיקר הרעיון הוא בהסתת האוויר הנכנס דרך הכונס בזווית של 180 מעלות – פעולה שבמהלכה אמורה רוב הלחות שבאוויר להתנדף. בכך, מסבירים בשברולט, הצליחו מהנדסיה למנוע את אחת מתופעות הלוואי הבעייתיות שבמערכות כונסי אוויר בלחץ לצורך קירור, והיא הגברת כניסת לחות למערכת הקירור בסוג מנועים כזה.
כאמור, רוב הפרטים הטכניים טרם נחשפו, כך שלא ברור אם חלו שינויים בהספקי המנועים. מדובר עדיין ב-Duramax דיזל V8 בנפח 6.6 ליטר, אך הספקו טרם פורסם ולא ברור עם עבר עדכונים ושינויים נוספים, אך בשברולט הודיעו כי המנועים בסילבראדו 2017 "יציעו טווח הספק וסל"ד יעילים רחב הרבה יותר".
שברולט סילבראדו 2017 ימכר בארה"ב החל מבעוד כשלושה חודשים וישווק ביתר השווקים עד לסוף שנה זו.