ג'ון דיר 9620R
ג'ון דיר 9620R

ג'ון דיר 9620R

ג'ון דיר חושפת את סדרה 9R החדשה ל-2017, לאחר רענון ועדכון בכמה נקודות וסעיפים. סדרה 9R היא חלק מסדרה 9 של ג'ון דיר, והיא מתייחסת לדגמי הטרקטורים הפירקיים האופניים. סדרה 9 כוללת עוד את סדרה 9RT הנעה על צמד זחלים ושאינה פירקית, ואת סדרה 9RX החדשה, הפירקית ובעלת 4 מערכות הזחלים המיועדת להילחם בעיקר מול קייס סטייגר קוואדטראק.
סדרה 9R החדשה מוצעת ב-6 גרסאות, הנבדלות זו מזו בעיקר בהספק; זה נע מ-370 כ"ס ב'גרסת הבסיס' ועד ל-620 כ"ס (במנוע) בג'ון דיר 9620R החזק בהיצע.

ג'ון דיר 9620R

ג'ון דיר 9620R

למעט כמה נקודות משניות שטופלו בתחום העיצוב והנדסת האנוש בתוך הקבינה, החדשה העיקרית מתייחסת למיכל הדלק. לא מדובר בעוד מיכל התקוע בצד או בהיחבא, אלא הלכה למעשה בכל החלק האחורי בטרקטור זה, כפי שמבנהו ועיצובו דורשים. בג'ון דיר מציעים מעתה מיכל שעוצב מחדש במטרה לאפשר שיפור משמעותי וניכר בשדה הראיה לאחור. נפח המיכל הוא 370 גלון (1,400 ליטר) בדגמי ה-9370R, 9420R ו-9470R, ו-400 גלון (כ-1,515 ליטר) בדגמים החזקים יותר, ה-9520R, 9570R ו-9620R.
המיכל החדש בנוי מחומרים מרוכבים על בסיס סיבי פחמן ושרפים, שיטה המאפשרת חוזק חסר תחרות, התאמה מושלמת למקומו ומשקל נמוך מכל סוג מתכת או פלסטיק אחר. שיפור משמעותי נוסף שהוכנס למיכל הדלק החדש הוא באפשרות למלא דלק משני צידי הטרקטור, ולא רק מצד אחד כפי שהוצע עד כה – תכונה המתיימרת לפשט ולהקל את משימת התדלוק, שאינה תמיד פשוטה עם כלי כה גדול. ג'ון דיר תציע את דגמי סדרה 9R המעודכנים החל מנובמבר הקרוב.

ג'ון דיר 9620R

ג'ון דיר 9620R