Fendt Squadra 1290 UD
,

מכבש העל של Fendt

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

פנד הגרמנייה חשפה לפני כשבועיים, במסגרת מסיבת עיתונאים, את תוכניותיה לעתיד, ובתוכן את השקתו המתוכננת של מכבש חציר חדש בתערוכת 'אגריטכניקה 2017' שתיערך בנובמבר השנה בגרמניה; המכבש החדש הוא ה-Squadra 1290 UD והוא מתבסס על דור המכבשים הקודם של קונצרן AGCO שפותחו על ידי Heston (חטיבה בקונצרן) ושווקו תחת שמות המותגים פנד, צ'לנג'ר ומסי פרגוסון. אבל, למרות התבססותו על דור מכבשים וותיק יותר, מדווחים בפנד כי המכבש החדש – האוחז באי אלו שיאים בתחום – פותח על ידי צוות משותף ממסי פרגוסון, הסטון (הכפופה בתוך AGCO למסי פרגוסון) ופנד, כאשר אלו האחרונים מנהלים את שלבי הפיתוח והבחינה. מכאן שקל יותר לקבל את המוצר החדש כמוצר של פנד, כמעט חדש לגמרי מן המסד.

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

המכבש החדש הושג בגרסה אחת בלבד בשלב זה, ובעתיד הקרוב תצטרפנה גרסאות נוספות להיצע. הדגם הרלוונטי מייצר חבילות בחתך 120×90 ס"מ (מכאן נגזר שם הדגם) ובאורך מרבי של 320 ס"מ. בפנד טוענים כי הצליחו להגיע לכוחות דחיסה של 760 kN המאפשרים חבילות של עד 245 ק"ג/מ"ק חציר או קש – שיא בסגמנט! לצורך כך נדרש טרקטור עם 350 כ"ס ויותר. בכדי להשיג זאת הוחלפה למעשה כל המערכת המכאנית של המכבש – החל ב'פיק-אפ' ועד לפתח היציאה.

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

בפנד החליפו חלקים רבים במאסיביים יותר, השתמשו בצירים, ברגים ומסבים גדולים יותר והחליפו את מנגנוני ההפעלה ביעילים, בעלי יחסי העברה שונים ובאופן המחלק את העומס על החלקים הפנימיים באופן מיטבי. בין היתר מוסב גל הינע המחובר ל-PTO בטרקטור למהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, כך מתאפשרת מהירות של חלקי מנגנון האיסוף והכבישה הגבוהה ב-50% ביחס לפנד 1290 DX הוותיק יותר, והאנרגיה המסובבת את גלגל התנופה עולה ב-130% באותה השוואה. בכך נשמר רף הספק גבוה משמעותית בתוך המכבש, מבלי שהטרקטור נדרש לעלות בסל"ד. עוד הוחלפה בוכנת הדחיסה במכבש בעבה ב-55% ביחס לזו המותקנת בפנד 1290 DX ותא הדחיסה הוארך ב-70 ס"מ על מנת לאטפשר דחיסת חומר רב יותר לגודל המבוקש.

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD

בנוסף לכל העדכונים ושיפורים בתוך המערכת, יושב המכבש החדש על שלדה חדשה. היצע הגלגלים לבחירה גדל לעומת זה ב-1290 DX וכפועל יוצא עומדת מידת הרוחב הכולל של המכבש על 300-320 ס"מ, בהתאם לסוגי הגלגלים. גם עיצוב המרכב חדש, כפי שניתן להבחין, והוא מבדיל בקלות בין ה-1290 UD ל-1290 DX הוותיק.
המותג פנד מיובא לארץ על ידי חברת אגרות תמיר מכפר תבור

Fendt Squadra 1290 UD

Fendt Squadra 1290 UD