Trelleborg ConnecTire

ענקית הצמיגים השבדית טרלבורג (Trelleborg), בעליה, בין היתר, של יצרנית הצמיגים הצ'כית מיטאס (Mitas), "מכניסה אינטליגנציה" לצמיגי טרקטורים; החברה חשפה במסגרת תערוכת החקלאות הגדולה Agritechnica 2017 שנערכה זה עתה בגרמניה את ה-ConnecTire – צמיג חקלאי הכולל בתוכו צמד חיישנים האוספים ומשדרים מגוון סוגי מידע בזמן אמת על המתרחש בצמיג. מדובר בשני חיישנים, כאשר חיישן אחד מותקן בדופן הפנימית של הצמיג, והחיישן השני על צידו הפנימי של החישוק. בעת התקנת הצמיג יש לדאוג למיקום שני החיישים זה מול זה, וכך יכול החיישן לזהות – ומיד לשדר – שינויי מיקום בין שני החלקים, שמשמעותם החלקת הצמיג על פני החישוק. נתון החלקה זה לא היה ניתן לבקרה ופיקוח עד כה, וב-Trelleborg מציעים לראשונה את האפשרות לעקוב אחר סעיף זה, ולאפשר לחקלאי לבצע תיקונים ושינויים תוך כדי עבודה, למניעת התופעה. מדובר בתופעה הבולטת ככל שלחץ האוויר בצמיג יורד, מתוך רצון למזער את דחיסת הקרקע. מאידך, הפרזה עם הורדת לחץ האוויר יכולה להוביל להחלקת הצמיג, ואת הגבול הדק בין שני המצבים מתיימרים צמד החיישנים למצוא.

Trelleborg ConnecTire

Trelleborg ConnecTire

בנוסף למדידת מידת החלקת הצמיג על החישוק, מנתרים החיישנים בכל רגע נתון את לחץ האוויר, וכך ניתן לקבל תמונה של שינוי בלחצי האוויר במהלך העבודה – שינויים הנובעים מאינספור סיבות סביבתיות, ולאפשר את מציאת לחץ האוויר הנכון לכל משימה. עוד מנותרים טמפרטורות בתוך הצמיג ומיקום; החיישן כולל חיבור ל-GPS ובכך ניתן כמובן לדעת בכל רגע נתון היכן הטרקטור. פונקציה זו נועדה לשרת שתי מטרות: יכול איתור נוספת של הטרקטור במקרה גניבה, ומעניין לא פחות – העברת מידע מדויק לחקלאי היכן עבר צמיג הטרקטור בשטח, במטרה למזער דחיסת קרקע מיותרת, בשל האפשרות לנתב ולסנכרן מעבר ציוד חקלאי כבד על אותו הנתיב/פס. כיום ברור יותר ויותר נזק דחיסת הקרקע, והמידע המועבר באמצעות חיישני ה-ConnecTire מאפשר בקרה ושליטה לאורך כל העונה, במטרה לדעת היכן עבר – ומתי – איזה כלי. לדוגמא: אם בשלב העיבוד עבר הטרקטור בציר מסוים, יוכל החקלאי לתכנן את מעבר הציוד הכבד בשלבים מתקדמים יותר (ריסוס, קטיף וכיו"ב) באופן שונה, כך שהכלים לא יעברו שוב ושוב על אותו הפס.
צמיגי Trelleborg אינם מיובאים לארץ.