,

מיטאס: עוד צמיגי ציפה להיצע


יצרנית הצמיגים הצ'כית מיטאס (Mitas) מרחיבה את היצע צמיגי הציפה שלה מסדרה VF עם מידות נוספות; מדובר בסדרות צמיגים המוגדרות כ"ליבת היצע הצמיגים" של מיטאס, ולצמיגים ההופכים להיות לסטנדרט המקובל יותר ויותר כיום, בעיקר באירופה, הודות ליכולת ה'ציפה' הגבוהה שלהם, יחד עם שמירה על התכונות הדינאמיות המוכרות של צמיגים לשימוש חקלאי. הרחבת ההיצע העדכני של מיטאס מתייחס לסדרות הצמיגים המיועדים למרססי 'סלף' (סדרה 1000), טרקטורים עתירי הספק (סדרה 2000) וקומביינים לתבואות (סדרה 3000).

צמיג למרססי 'סלף' מיטאס מסדרה HC1000

אלו מידות הצמיגים החדשות שהצטרפו להיצע:

Mitas HC1000

Mitas HC1000

VF 380/105R50 HC1000
VF 480/80R50 HC1000
VF 380/105R54 HC1000

Mitas HC2000

Mitas HC2000

VF 420/85R28 HC2000
VF 380/85R34 HC2000
VF 420/85R34 HC2000
VF 480/80R46 HC2000

Mitas HC3000

Mitas HC3000

VF 580/85R42 CFO HC3000

במיטאס מדגישים כי מבנה צמיגי ה-VF הייחודיים שלהם מאפשר כושר נשיאה גבוה בלמעלה מ-40% בהשוואה לצמיג קונבנציונאלי במידה זהה – עם אותה רמת דחיסת קרקע. עוד נטען כיי הצמיג משמר תכונותיו אלו בכל מהירות נסיעה, והוא מצליח ליצור שטח מגע גדול ביותר עם הקרקע – הודות ללחץ אוויר נמוך יותר – מבלי שתיווצר סכנת קילוף או עיוות הצמיג. עוד נטען כי בשל יכולתו של הצמיג לפעול בלחץ אוויר נמוך יותר – ומבלי לפגוע בתכונותיו הדינאמיות, ניתן להעביר יותר כוח אל הקרקע בתנאי בוץ או קרקע לחה הקשה לאחיזה עם צמיגים סטנדרטיים בלחץ אוויר גבוה יותר, כמקובל.
ההצלחה של סדרות צמיגים אלו מניעה את מיטאס להמשיך ולפתח עוד גרסאות ועוד מידות, ועם השקת מידות הצמיגים החדשות דנן הובטח כי עוד במהלך שנה זו תצטרפנה לפחות עוד 3 מידות חדשות להיצע.
צמיגי מיטאס מיובאים לארץ על ידי חברת חצב סחר.