Seppi Variomatic
,

המכסחת הרגישה של Seppi (וידאו)

 Seppi Variomatic

Seppi Variomatic

יצרנית המיכון החקלאי האיטלקייה Seppi מציעה מעתה מערכת אוטומטית לקביעת רוחב עבודת מכסחות נישאות בשם Variomatic; מדובר בתוספת למכסחות הכוללת מנגנון הידראולי ה"מגשש" ועוקב אחר תוואי השטח – עמודי התמך לעצים/שיחים או גזעי העצים במקרה זה – וכאשר הוא נתקל ב"מחסום", מספיק הלחץ הקל שנוצר על מסגרת המכסחת בכדי להפעיל מיידית מנגנון הידראולי המצר או מרחיב את המכסחת.

 Seppi Variomatic

Seppi Variomatic

פעולה זו האחרונה מתבצעת הודות ליכולת שני חלקי המכסחת הקיצוניים לנוע על מסילות שמאלה וימינה, ובכך להרחיב ולהצר את השולחן לפי תנאי השטח (ראו סרטון להבנת פעולת המערכת).

 Seppi Variomatic

Seppi Variomatic

ב-Seppi מדגישים כי מערכת ה-Variomatic הנה כה יעילה ומהירת תגובה הודות לחיישני לחץ רגישים משני צידי המכסחת, המעבירים פקודה חשמלית למערכת בוכנות אלקטרו-הידראולית הדואגת להרחבת או היצרות המכסחת. הודות לכך, מודגש עוד, ניתן לכסח במהירויות גבוהות בדומה למכסחות רגילות רבות עוצמה.
יבואנית Seppi לארץ היא חברת דוד צ'פניק מראשל"צ