Avant 530
Avant 423

Avant 423

אוואנט טקנו (Avant Tecno) הפינית מרעננת ומרחיבה את היצע המעמיסים האופניים הקומפקטיים מתוצרתה; מדובר במעמיסים חדשים המצטרפים לסדרות 400, 500 ו-700 המתוכננות בין היתר לעבודות בתחומי החקלאות השונים, הגינון והפיתוח הנופי, המשתלות והשירות המוניציפלי ובמגוון משמות בתחומי התשתיות, הבניין והפיתוח הכללי. מדובר במעמיסים פירקיים עם מערכת הינע הידרוסטטית והכוללים זרוע טלסקופית המאפשרת גובה הרמה מרשם ביחס למעמיסים סטנדרטיים דומים.

Avant 523

Avant 523

עיקר החדשות הן בגרסאות ביניים או משלימות להיצע הקיים, וברענון גרסת הקצה באמצעות מעכת מתקדמות יותר ומנוע עדכני – נקי וחסכוני יותר.
Avant 423 מעגל כלפי מעלה את סדרה 400, כהשלמה ל-Avant 419 ול-Avant 420.דגם ה-Avant 523 ממלא את הפער בין ה-Avant 520 ל-Avant 528; ה-Avant 530 הוא חדש בסדרה ומעגל גם כאן את ההיצע כלפי מעלה.

Avant 530

Avant 530

Avant 755i מצטרף לסדרה 700 כ'אח גדול' ל-Avant 750 ומתמקם מתחת ל-Avant 760 – הוותיק והגדול בהיצע היצרנית.

Avant 755i

Avant 755i

הנה עיקר הנתונים והמפרט של הדגמים החדשים:
אוואנט 423: כושר הרמה: 550 ק"ג; הספק מנוע: 22 כ"ס; גובה הרמה מרבי: 2.75 מ'; מהירות נסיעה מרבית 12 קמ"ש; רוחב כולל: 0.99-1.095 מ'; גובה קבינה: 1.98 מ'; משקל עצמי: פתוח: 1030 ק"ג, סגור: 1080 ק"ג
אוואנט 523: כושר הרמה: 800 ק"ג; הספק מנוע: 22 כ"ס; גובה הרמה מרבי: 2.82 מ'; מהירות נסיעה מרבית 12 קמ"ש; רוחב כולל: 1.03-1.42 מ'; גובה קבינה: 2.01-2.058 מ'; משקל עצמי: פתוח: 1200 ק"ג, סגור: 1370 ק"ג
אוואנט 530: כושר הרמה: 950 ק"ג; הספק מנוע: 26 כ"ס; גובה הרמה מרבי: 2.82 מ'; מהירות נסיעה מרבית 19 קמ"ש; רוחב כולל: 1.03-1.42 מ'; גובה קבינה: 1.985-2.058 מ'; משקל עצמי: פתוח: 1250 ק"ג, סגור: 1420 ק"ג
אוואנט 755i: כושר הרמה: 1400 ק"ג; הספק מנוע: 57 כ"ס; גובה הרמה מרבי: 3.1 מ'; מהירות נסיעה מרבית 17 קמ"ש; רוחב כולל: 1.03-1.305 מ'; גובה קבינה: 2.06-2.275 מ'; משקל עצמי: 1970 ק"ג
דגמי אוואנט טקנו מיובאים לארץ על ידי חברת 'בוקמן ישראל'.

Avant 530

Avant 530