Alliance Agriflex 363 IF
,

אליאנס: צמיג למרססי 'סלף'

Alliance Agriflex 363 IF

Alliance Agriflex 363 IF

אליאנס הישראלית לשעבר, כיום בבעלות ענק הצמיגים היפני יוקוהמה, משיקה באירופה צמיג חדש שתוכנן ומיועד במיוחד לשרת על מרססי 'סלף' (אוטונומיים). הגידול בכלים דנן, העלייה בתפוקה, העלייה במהירות הנסיעה ובמשקלים דורשים תכנון וייצור צמיגים במיוחד עבור כלים אלו, להם דרישות שונות משל טרקטורים, קומביינים, מעמיסים וציוד חקלאי אחר.
הצמיג החדש – Alliance Agriflex 363 IF – מוגדר כ'צמיג ציפה', דהיינו: הוא מתוכנן לעבוד בלחץ אוויר נמוך יחסית לצמיגים רדיאליים סטנדרטיים מקבילים – מבלי לאבד מתכונותיו כמו אחיזה, עמידה בפני כוחות פיתול, עמידה בפני כוחות צד, שחיקה וכמובן – יכולת נשיאת משקל. האפשרות לעבוד עם צמיג בלחץ אוויר נמוך מהווה כמובן יתרון בכל הקשור לדחיסת הקרקע, שכן שטח פני הצמיג הבא במגע עם האדמה גדול יותר.

Alliance Agriflex 363 IF

Alliance Agriflex 363 IF על מרסס ג'ון דיר