Stihl MS 291

Stihl MS 291

יבואנית ציוד היערנות והגינון הגרמני שטיל (Stihl) – חברת ש. ונציה – מודיעה על מבצעי חורף מיוחדים הכוללים ציוד המיועד לגנן החובב כמו גם למקצוענים בתחום. בנוסף מוצעים בהנחות משמעותיות ומבצעים ייחודיים לכלי גיזום מקצועיים לחקלאים בענף הזית, הכרמים והמטעים.
ההנחות והמבצעים נחלקים לשניים: הנחות משמעותיות על ציוד חדש, וקבלת מתנה משמעותית בעת רכישת ציוד חדש.
עבור משתמשים פרטיים, בעלי גינות וגננים חובבים מוצעות הנחות על מסורים קטנים ובינוניים – מנועיים וחשמליים כמו גם על מפוח עלים נטען.

תיק נשיאה למסור שרשרת Stihl

תיק נשיאה מקצועי למסור שרשרת Stihl

לגננים מקצועיים וכורתי עצים מציעה היבואנית ציוד נוסף בחינם, כבונוס, עם רכישת מסורי שרשרת מקצועיים או מסורי גבהים טלסקופיים, בהם שרשרת וידיה לתנאי קיצון ועץ קשה ודחוס, תיק נשיאה מקורי מקצועי למסור שרשרת או קסדת מגן מקצועית.

Stihl SPA 65

Stihl SPA 65

לרוכשי ציוד הגיזום והמנערות המקצועיות למגזר החקלאי מציעה היבואנית הנחות משמעותיות ברכישה. דוגמא: רוכש מנערת SPA 65 יקבל סוללה בשווי 990 ₪ במתנה.

Stihl HT 75

Stihl HT 75

עם רכישת מסור שרשרת מקצועי מהדגמים MS261, MS361, MS382 או MS461 יקבל הרוכש תיק נשיאה מקצועי בשווי 400 ₪. ברכישת מסורים מדגמים אחרים – MS 201 TC, MS 193 T, MS 271 או MS 291 יקבל הרוכש שרשרת וידייה לעץ קשה. רכישת מסור גבהים (הנתון על מוט טלסקופי) מהדגמים HT 75, HT 133 וכיו"ב תזכה את הרוכש בקסדת מגן מקצועית בשווי כ-300 ₪.

קסדת מגן Stihl

קסדת מגן Stihl

הנחות משמעותיות ניתנות עתה גם בעת רכישת מסורי ידית עליונה או מסורי עבודות גובה מקצועיים ונטענים; כך מוצע עתה השטיל MSA 160 T במחיר 4,059 ₪ במקום 4,665 ₪ והשטיל MSA 200 ב-4,185 ₪ במקום 4,810 ₪, מחירו הרגיל. יבואנית שטיל לארץ היא חברת ש. ונציה.

Stihl MSA 160 T

Stihl MSA 160 T