יאנמר YR8D
יאנמר YR8D

יאנמר YR8D

יאנמר היפנית מוכרת אצלנו בעיקר הודות למנועים המיוצרים על ידה, והמשרתים בציוד כבד וחקלאי מתוצרת מגוונת, ובמידה מסוימת גם דרך הצמ"ה אותו היא מייצרת, בעיקר מיני מחפרים. מה שפחות ידוע אצלנו הוא שיאנמר גם מציעה ליין רחב של ציוד חקלאי, ובכלל זה גם טרקטורים (ראו כאן דוגמא עדכנית) – וציוד מיוחד לשתילת, גידול וקציר אורז, עוד ענף חקלאי שאצלנו פחות מוכר.

יאנמר YR8D

יאנמר YR8D

זה עתה חשפה יאנמר מכונה ניידת ייעודית חדשה לשתילת אורז, והיינו מתעלמים מהמידע הזה אלמלא מדובר בראשונה מסוגה בעולם, ובמוצר פורץ דרך. יאנמר YR8D החדשה היא מכונת שתילת האורז הראשונה בשוק היודעת לפעול הן באופן אוטונומי לחלוטין, והן עם מפעיל שיכול לבחור להפעיל את כל מערכות הכלי, או רק לקחת פיקוד בעת ביצועי פניות או בנסיעה מנהלתית. יודגש כי רוב השטחים בהם מיועדת מכונה זו לפעול הנם קטנים יחסית, לכן הבחירה במערכות ניהוג אוטונומיות נראית כמעט כמיותרת, אך מאידך מציעה מכונה כזו יתרון מובהק בדיוק בעבודה ובניצולת המרבית של השטח – בעיקר בגלל הקושי לנווט ולדייק כאשר פני השטח מכוסים מים. עוד ניתן להסיק שמערכות הניהוג והשליטה האוטונומיות הפכו ליעילות, קומפקטיות ובעיקר – זולות מספיק בכדי להיכנס גם לציוד קומפקטי יחסית.

יאנמר YR8D

יאנמר YR8D

יאנמר YR8D מצוידת במערכת פרי פיתוח עצמי המכונה Smartpilot והמסתמכת על לוויינים לצורך ההתמצאות בשטח. יאנמר מציעה בנוסף, לטובת עבודה מדויקת עוד יותר, נקודת התייחסות המותקנת על הקרקע, בסמוך לשטח המעובד. המכונה מונעת באמצעות מנוע דיזל ומערכת הפעלה והעברת כוח הידראולית, והיא בנויה בהתאם למקובל בסגמנט זה, קרי: מרווח גחון נדיב במיוחד וגלגלים גבוהים וצרים. כל התפעול נעשה באמצעות צג מחשב גדול (10.1") העמיד בפני חדירת מים והניתן לתפעול באמצעות מגע.

יאנמר YR8D

יאנמר YR8D

שני המצבים, כפי שהוזכרו (אוטונומי למחצה או אוטונומי לגמרי) מאפשרים בחירת המפעיל במצב המועדף לכל סוג ותנאי עבודה. החל משתילה המנווטת כולה על ידי הפעיל, עבור בשתילה אוטונומית כאשר הסיבוב בסוף השורה נעשה על ידי המפעיל ועד למצב אוטונומי לגמרי, מצב בו מערכת ה-Smartpilot תופסת פיקוד על כל העבודה והמפעיל יושב רק לצורך פיקוח והשגחה על הכלי.
יאנמר YR8D החדש יוצא ביפן תחילה כבר מפברואר הקרוב במחיר של 35-50,000$ בקירוב, תלוי בגרסה ובאבזור