Kuhn Vari-Master Smart Ploughing
, ,

המחרשה החכמה של Kuhn

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

קוהן הצרפתייה מודיעה כי במסגרת תערוכת Agritechnica 2019 שתיערך בנובמבר בהאנובר שבגרמניה, תחשוף את הגרסה הסדרתית והמוכנה לייצור של ערכת ה"מחרשה החכמה" שלה המיועדת להתקנה על דגמי סדרה Vari-Master L. מדובר במחרשה נישאת המוצעת עם 4, 5 או 6 להבים כפולים ומתהפכים, המיועדת להירתם לטרקטורים עם 200-300 כ"ס.

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

ה"חוכמה" בערכה החדשה של קוהן היא באפשרות לכייל ולכוון את כל פונקציות המחרשה – גם תוך כדי עבודה – מתוך הקבינה של הטרקטור, ולשמור את הנתונים במערכת. בלחיצת כפתור ניתן יהיה לחזור לכיולים ולכוונונים שנבחרו בעבר ולחסוך זמן רב בעבודה. ניתן לכוון המחרשה את רוחב העבודה הכולל, הרוחב בין התלמים, עומק חדירת הלהב, איזון, זווית חדירה וסדר וקצב ירידת ועלית הלהבים אל הקרקע. יתרה מכך – ניתן לשמור מספר מצבים של המחרשה, בהתאם לסוגי השטחים, האדמה או התנאים השונים, ובכך לחזור בעונה הבאה ולבצע בדיוק את אותה העבודה באותם הפרמטרים. יתרה מכך: המערכת מאפשרת לא רק שליטה מלאה ומדויקת במחרשה, בכל להב בנפרד ושימור הנתונים בזיכרון; היא מאפשרת שינויים תוך כדי עבודה ויחד עם מערכת הניווט וההתמצאות במרחב שינויים אלו נשמרים לשימוש בהמשך. למשל: אם הנתונים מורים על העמקת החריש או הרמת המחרשה באיזורים מסוימים, המערכת ,תזכור" זאת בהקשר למקום המדויק בו כוילו שינויים אלו ולמעשה המפעיל כלל לא יצטרך להתעסק בכך – המערכת תפעל בשיא היעילות ובאופן אוטומטי, מה שבשורה התחתונה מעלה את היעילות בעבודה ואת התפוקה.

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

בהמשך ליכולות המערכת, היא מאפשרת כניסה פרטנית של כל להב אל הקרקע, בדירוג, ואותו הדין גם לגבי היציאה מהקרקע בסוף השורה. בכך מתחילה מלאכת החריש בכל שורה מחדש בקו ישר ובאותו העומק מתחילת החדירה לקרקע. ניתן לכייל את סדר, קצב, רוחב ועומק הפעלה, לאחסן אותה בזיכרון ובכך – לשכוח ממנה. בסוף השורה פקודת ההרמה ואח"כ פקודת ההורדה של המחרשה תכלול את כל הליך וסדר הפעולות באופן אוטומטי.

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

Kuhn Vari-Master Smart Ploughing

תכונה נוספת של מערכת ה"מחרשה החכמה" של Kuhn היא היפוך אוטומטי של המחרשה עם הרמתה. בכך נחסך עוד קצת זמן ועיסוק מצד המפעיל והוא יכול להתרכז ביתר שאת בשאר פעולות הטרקטור בסוף השורה.
קוהן תציע את המערכת, כאמור, עבור מחרשות ה-Vari-Master L מתוצרתה כבר מהסתיו הקרוב. במהלך השנה הבאה תוצע המערכת להתקנה על סדרות מחרשות נוספות של היצרנית. יבואנית קוהן לארץ היא חברת האחים לוינסון מחולון