יבואנית ג'ון דיר מדווחת על חידושים לקראת 2024 הרלוונטים גם להיצע שיגיע לארץ. הנה עיקר החדשות

ג'ון דיר 6R 145

ג'ון דיר מרחיבה את יכולות החקלאות המדויקת אצל הציוד שלה עם הוספת מסך ה-CommandCenter 5G החדש בכל הטרקטורים מהסדרות 6R, 7R, 8R ו-9R. מסך ה-CommandCenter 5G הוא בגודל 12.8" – בעל מעבד מהיר משמעותית, גדול בשליש מקודמו ובעל חדות גבוהה יותר (1,080px) – והוא כולל תיעוד מהלכי ונתוני הטרקטור, סנכרון נתונים, יישום קצב משתנה, בקרת מקטעים והנחיית AutoTrac כסטנדרט בכל הטרקטורים שהוזכרו.

ג'ון דיר סדרה 7R

לקראת שנת הדגם 2024 תוצע סדרה 6R לאחר רענון ועדכון סביבת המפעיל; זו תכלול עיצוב חדש של יחידת ההגה עם דגש על שיפור בנוחות הנסיעה על הכביש. בנוסף יוצעו שני כיסאות מפעיל חדשים עם מערכות שיכוך משופרות ברמות האבזור Primium ו-Ultimate.

ג'ון דיר 8R 340

גם בסדרות הגדולות יותר – עד וכולל 9R – תוצע לקראת שנת הדגם 2024 מערכת היגוי משופרת עם יחידת הגה חדשה. עיקר השיפור במערכת ההיגוי מתמקד בנסיעות המהירות יותר, על דרכים סלולות, לצורך התניידות מנהלתית או הובלה. ההגה החדש ימרכז את עצמו באופן יעיל יותר, ומאפשר בכך נסיעה בטוחה ויציבה יותר בקו ישר. תכונה זו ניתנת לבחירה באמצעות כפתור, לפי הצורך.

עוד חודשו/שופרו בטרקטורים בסדרות 6R-9R הבלמים, התצוגה הפינתית-ימנית בתוך הקבינה ויכולת הקליטה באמצעות אנטנה חדשה מדגם StarFire 7000.

יבואנית ג'ון דיר לארץ היא חברת מפרם

John Deere 9R 640