הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכה במנהלת ההשקעות

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלים המפורטים להלן, עד ליום ד' ה – 8.11.2023 (במקום עד יום ג' ה – 31.10.2023 כפי שמופיע בנהלים שפורסמו)