חרבות ברזל – משרד החקלאות בוועדת הכלכלה בכנסת שדנה במדיניות יבוא החלב בתקופת המלחמה

אנו דורשים כי תוקף צו היבוא הנוכחי יקוצר, וכי אם יפורסם כל צו עתידי, היבוא במסגרתו לא יהיה פתוח לכולם באופן חופשי, אלא רק במסגרת מכסות שיחולקו על ידי המשרד בהתאם לתנאי היצור המקומי