חלוקת רישיונות פטור ממכס לתעשיית תפוחי אדמה הקלופים מכסה 7023 WTO

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות בכמות של  1,000 טון פטור ממכס למכסת תפוחי אדמה לתעשיית תפוחי האדמה הקלופים, מכסה מס' 7023 WTO.