מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מר אורן לביא, מזמין את ארגוני החברה האזרחית לשיח פתוח

מצב הלחימה המתמשך הביא למגוון יוזמות אזרחיות בשטח לסיוע לחקלאים ותוצרת חקלאית מקומית. כחלק מפעילות המשרד לעידוד החקלאות המקומית, אנו רוצים להזמין אתכם, ארגוני החברה האזרחית הפועלים למען החקלאות והחקלאים, בשגרה ובחירום, לשיח פתוח עם מנכ"ל המשרד.