משרד החקלאות הציב מיגוניות חדשות במושב שובה וביישוב מבטחים

מיגוניות אלו הוזמנו כחלק מ-530 המיגוניות החדשות כדי לתגבר את 600 המיגוניות הקיימות.