חרבות ברזל – תביעה בגין נזק ישיר

חקלאים יקרים,מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. חקלאים ששטחם ורכושם נפגע במלחמה או בפעולות איבה, זכאים להגיש תביעה לרשות המיסים.