חרבות ברזל – מתנדבים לעבודת החקלאות וייצור המזון הטרי

משרד החקלאות יממן עלויות לוגיסטיות להבאת מתנדבים לעבודה בחקלאות לנוכח מצב החירום בו נמצא המשק הישראלי • התמיכה תכלול בין השאר הסעות, לינה ומזון למתנדבים ותינתן לעמותות.