צה"ל מתגייס לחקלאות:

חיילים יסייעו לחקלאים כדי לענות על המחסור בידיים עובדות. במסגרת הפרויקט מגיעים מדי יום כ-500 חיילים לסייע לחקלאים