שפעת עופות התגלתה בלול במושב מגל, בצפון השרון

משרד החקלאות הטיל הסגר על כל הלולים בטווח של עד 10 ק"מ