משרד החקלאות בוועדה המיוחדת לעובדים זרים בכנסת: פועלים להגדלת מכסות העובדים הזרים לענפים העונתיים במדינת ישראל

מנכ"ל המשרד, אורן לביא: "יעד המשרד הוא להגיע ל-70,000 עובדים זרים ללא מודל הקצאה"