משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם פיילוט ראשון מסוגו במטרה לקדם את רווחת החתולים במרחב הציבורי ולסייע לרשויות המקומיות בהתמודדות עם התופעה

Post Content