על רקע הסרת ההגבלות על הבאת עובדים זרים מתאילנד לתחום החקלאות בישראל: שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, נפגש עם שר העבודה התאילנדי לצורך העמקת שיתופי פעולה בתחום החקלאות

שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר: "אחרי מאמצים בינלאומיים רבים אנחנו מקדמים היום בשורה נוספת לחקלאות הישראלית ולציבור החקלאים- עובדים חדשים מתאילנד חוזרים לעבוד בחקלאות הישראלית. מאז פרוץ המלחמה, משרד החקלאות בשיתוף עם משרד הפנים ורשות האוכלוסין, הביאו לישראל למעלה מ-15,000 עובדים, מרביתם עובדים מתאילנד שעבדו כאן בעבר כולל כאלה שעזבו ב 7/10 וחזרו מאז".