Grouser האמריקאית מציעה מערכת הרמה קדמית לסדרה 9RX החדשה של ג'ון דיר

הטרקטורים הכבדים ביותר מוגדרים מבחינה מקצועית כ'גוררים', ולא בכדי. כל תפקידם הוא לגרור משקלים כבדים: מחרשות, דיסקוסים, מזרעות וכיו"ב. לרובם אין מערכות הרמה הידראוליות עם זרועות מאחור, לא שכן מלפנים, מאחר והחיבור של הציוד אליהם מתבצע באמצעות ייצול. לכל היותר מוצעות זרועות קטנות להרמת והורדת הייצור, אך אלו לא מיועדות להניף ציוד לאוויר באמצעות '3 נקודות' כבטרקטורים קונבנציונליים. אבל, עיתים יש צורך גם בכלים הגדולים ביותר, בכללם הפירקיים, בזרועות ומערכת הידראולית היוצרות '3 נקודות' הרמה, כמו למשל בעבודות בבורות תחמיץ גדולים (חיבור כף קדמית), לעבודות תשתית (יישור אדמה עם להב גדול), פינוי שלג, הרמת ציוד למרחקים קצרים (כמו הורדת כלים נגררים מהנגרר או המתקן לצורך חיבורם) או להתחברות לציוד קטן יותר כמו מרססים או מדשנות המיועדות לטרקטורים קטנים יותר.

חברה אמריקאית בשם Grouser מצפון דקוטה נכנסה מזה שנים בדיוק לנישה הזו וממלאת צורך הקיים אצל טרקטורים גדולים – החל מ-150 כ"ס – כתוספת להרכבה לאחר הרכישה. זה עתה הציגה החברה מערכת זרועות קדמיות חדשה המצטרפת להיצע, והמיועדת לטרקטורים החדשים מסדרה 9RX של ג'ון דיר, הכוללים גם את הטרקטור הסדרתי החזק בעולם. מערכת הזרועות ההידראוליות החדשה מכונה AG Pro XWide והיא דומה למערכות קיימות בהיצע המיועדות לסדרות הטרקטורים הגדולים המיועדות לדגמי ג'ון דיר קודמים, קייס, ניו הולנד, צ'לנג'ר ו-Versatile. מערכת זו רחבה יותר ממערכות קודמות בשל רוחב הטרקטור החריג. היא מסוגל להניף משקלים של עד 8.6 טון לגובה מרבי של למעלה ממטר וחצי. כמו כן היא מציעה אפשרות לחבר בנוסף אליה גם משקולות קדמיות.