לקראת שבועות מפרסם משרד החקלאות את נתוני ענף החלב לשנת 2023

הישראלי הממוצע צרך בשנת 2022 כ-160 ליטר של חלב ניגר ומוצריו מייצור מקומי • תנובה ממוצעת לפרה עמדה על כ-12 אלף ליטר (!!) • ייצור ממוצע לרפת עומד על כ-2.5 מיליון ליטר • צריכת תחליפי חלב עלתה בכ-7.3% • לפני חג שבועות נרשמה עלייה של כ-60% בצריכת מוצרי חלב