חלוקת יתרות למכסות בביקוש גבוה למחצית שנת 2024

משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות פטור ממכס ליתרות ממכסות בביקוש גבוה למחצית שנת 2024: