פוסטים

,

האופנוע לבוקרים

פרוייקט אופנוע ה'ברוטוס' הייחודי עליו סיפרנו לכם מקבל תפנית מעניינת ומתקרב לייצור; האם מדובר באלטרנטיבה עתידית גם לשימושים חקלאיים?