פוסטים

,

עוד פרטים על הטנדר של מרצדס

מאז חשפנו את כוונת מרצדס להיכנס אל תחום הטנדרים לעבודה, הסיפור לא פוסק מלעורר עניין ובמקביל נחשפים עוד פרטים