פוסטים

,

באופן אישי: אל תבכו, החלב כבר נישפך

מי הפסיד ומי הרוויח מהרפורמה במשק החלב, איך זה שמחיר החלב שקונות המחלבות ירד, אבל לא מחיר מוצרי החלב, ומה הקשר לבחירות הקרבות