פוסטים

מרסקת גזם חדשה ל-Vermeer

ה-BC1000XL Dual-Fuel החדשה ייחודית בשל היותה מסוגלת לפעול באמצעות סולר או גז דחוס – לפי בחירה