פוסטים

John Deere 312GR
,

מיני מעמיסים חדשים מג'ון דיר

חמישה דגמים קומפקטיים חדשים מעבים את היצע הציוד לחקלאות וגינון של ג'ון דיר, עם פנייה למגוון שימושים – מרפתות, עבור בלולים ודירים ועד למשתלות