פוסטים

מחרשה Nardi
, , ,

Nardi מגיע לארץ

אגרו תמיר מודיעה על קבלת זיכיון מומחית המחרשות האיטלקייה ותחילת השיווק בישראל