פוסטים

,

סדרה חדשה ל-BKT

היצרנית ההודית תחשוף בסוף פברואר סדרת צמיגים חדשה לטרקטורים, עם הבטחה לעמוד בעומסים קיצוניים