פוסטים

זטור נכנסים לתחום מכבשי החציר

יצרן הטרקטורים הצ'כי הודיעה על כניסה לתחום המכבשים, לאחר סגירת שת"פ עם טונוטי האיטלקייה