פוסטים

מעמיס אופני טלסקופי ויידמן 5080T
, , ,

ויידמן מתרחבת ביפן

במסגרת התרחבות הפעילות החקלאית של ויידמן מבין וואקר ניוסון, נחתם הסכם הפצה מול איזקי היפנית. מכוונים גבוה...