פוסטים

טרקטור Li-Trac 300
, ,

הטרקטור שכמעט שינה הכל

מעטים מכירים את סיפורו של ה-Li-Trac – הטרקטור שאמור היה לשנות את אבולוציית הטרקטורים באירופה