פוסטים

מעמיס אופני חשמלי וואקר ניוסון WL20e
, ,

שיפור המעמיס החשמלי בוואקר-ניוסון

המעמיס הקומפקטי למשקים חקלאיים, משתלות ואתרים סגורים ומוגבלים ברעש ובזיהום אוויר מקבל שדרוג משמעותי