פוסטים

ריסוס בקנה מידה גדול

צ'לנג'ר האמריקאית משיקה מרסס ממונע לשטחים עצומים ולתנאי עבודה מפרכים במיוחד