פוסטים

חבילות גדולות ב-High Speed

קרונה הגרמנייה משיקה מכבש חבילות חציר חדש, שמתיימר לעשות יותר בפחות